Jazykové kurzy Wow English

Catherine – Jazykové Centrum Skalité – pod licenčným centrom Akadémie vzdelávania Čadca

Pre deti od 3 do 11 rokov

Britská metodika s akreditáciou Ministerstva školstva SR

  • Intenzita kurzu:
    • deti 3 – 6 rokov – 1 x týždenne (60 minút)
    • žiaci 1. – 3. ročník – 1 x týždenne (90 minút)

WOW English predstavuje systém výučby pre deti od 3 – 11 rokov. 

Využíva celosvetovo úspešnú britskú metodiku založenú na psycholingvistickom prístupe s využitím bilingválneho prostredia. 

Učebné materiály sú akreditované Ministerstvom školstva SR a sú rozdelené do 8 úrovní s bohatou interaktívnou podporou.

Prvé ucelené materiály, ktoré komunikujú s dieťaťom pomocou skutočnej tváre.

Jazykové kurzy sú vhodné pre deti navštevujúce MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ – kurzy sa zameriavajú nielen na učivo ZŠ, ale hlavne na konverzáciu a interaktívnu výučbu.

Jazykové zručnosti detí sú rozvité natoľko, že sú schopní porozumieť a komunikovať v anglickom jazyku. Hodiny sú dynamické a deti sa podieľajú na rôznych projektoch, ktoré im pomáhajú rozvíjať kreativitu. 

Pri vyučovaní sa využíva komunikatívny prístup – deti začínajú hneď reagovať a rozprávať.

Využívajú sa interaktívne spôsoby vyučovania – obsah zošita je vizuálne prepojený s video-materiálom – video-príbehy a video pesničky sú zábavné a predstavujú novú slovnú zásob v kontexte, hravo precvičujú a upevňujú gramatické štruktúry.

Vyučovanie je v malých skupinkách 6-12 detí ale je možná aj individuálna forma one to one.

Britská metodika Wattsenglish podlieha licencii – v okrese Čadca ju vyučuje iba Akadémia vzdelávania Čadca o.z. a pod licenčným centrom už aj Catherine – Jazykové Centrum Skalité.