Letný tábor

AKTIVITY – výlety, turistika, hravá angličtina, tvorivé dielne, hry, opekačka, športové aktivity, zábava …

DENNÝ PROGRAM – od 07:45 – 15:45 (pre deti od 7 do 12 rokov)

STRAVA – desiata, teplý obed, olovrant, pitný režim, a vždy niečo dobré pod zub J

ZÁŽITKOVÁ KNIHA – možnosť objednať fotozošit z tábora

CENA – 94 Eur – tábor, strava, cestovné náklady, vstupy

17. – 21.7.2023

14. – 18.8.2023

Odkaz…

Letný tábor